Stichting Niños Unidos Peruanos

Niños Unidos Peruanos

Belastingvrij schenken

Belastingvrij schenken

Sinds 1 januari 2014 hoeft een periodieke schenking niet meer via de notaris de lopen. Dit scheelt Stichting Ninos kosten en u krijgt dankzij een nieuwe regeling via de belastingdienst tot maar liefst 52% van uw donatie terug (afhankelijk van uw leeftijd en inkomen).

Uw giften zijn nu nóg waardevoller!

Het bedrag dat u voorheen al aan ons overmaakte is nu het dubbele waard. Via het rekenvoorbeeld ziet u hoe dat werkt. 

Als u het belastingvoordeel inzet, kunnen wij nog meer Niños in Cusco helpen.

Belastingteruggave: een rekenvoorbeeld

Stel uw donatie in 2014 is 120 €. In 2015 doet u belastingaangifte en uw donatie geldt dan volledig als aftrekpost. U krijgt hiervan maximaal 52% terug. Uw donatie kost u zo geen 120€, maar slechts 58 €. 


Of… doneer echt 120€. Om dat te doen verhoogt u het bedrag naar 250€. Van de belastingdienst krijgt u na aangifte weer 130€ terug. Uw donatie kost u dus netto 120€ terwijl wij 250€ ontvangen. 


Wat moet u doen?

U vult een schenkingsovereenkomst in, zoals u die hier kunt downloaden. U stuurt beide exemplaren naar Stichting Ninos, Breitnerlaan 101, 2596 GX Den Haag. U krijgt van ons een donateursnummer en eventueel een incasso kenmerk en dan sturen wij u een exemplaar retour.


De enige voorwaarde is dat u minimaal vijf aaneengesloten jaren hetzelfde bedrag (minimaal 50 euro per jaar) aan ons schenkt. Elk jaar opnieuw draagt de Belastingdienst dan fors bij aan uw gift. Een schenking is pas aftrekbaar van de belasting als de stichting erkend is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De belastingdienst heeft Stichting Niños als zodanig erkend.