Stichting Niños Unidos Peruanos

Niños Unidos Peruanos

Veel Gestelde Vragen

Kan ik bij de Niños in Peru vrijwilligerswerk doen of stage lopen?

Nee, de stichting werkt in Peru niet met vrijwilligers en/of stagiaires. In totaal heeft Niños meer dan 80 medewerkers in dienst, zowel in de Niños Hotels en Hacienda als in de Niños projecten. Allemaal Peruanen en bijna allemaal kostwinner. Op deze wijze worden een 80-tal gezinnen onderhouden.

Wat kan ik meenemen of opsturen naar Peru?

Ja, u kunt kleding of schoentjes (maat 28 t/m 34) meenemen. Ook ondergoed is welkom. De kinderen bezitten heel weinig en wat ze hebben is meestal tot op de draad versleten. U kunt zoveel meenemen als de bagageruimte toelaat en het bij de receptie afgeven. Wij sparen het op tot het kerstfeest en zorgen er dan voor dat elk kind iets krijgt. Opsturen is geen optie, want  er worden hoge invoerrechten gerekend en spullen komen helaas vaak niet of beschadigd aan. Als u niets meeneemt maar wel iets wilt geven, kunt u ook kleding op de markt in Cusco kopen. De locale vrouwen zullen hier heel blij van worden.

Kan ik de projecten bezoeken in Peru?

Ja, dat kan. Bij de receptie van de hotels kan een afspraak gemaakt worden voor een rondleiding. Deze rondleiding wordt door een van de medewerkers georganiseerd. Zij spreekt goed Engels.

De rondleiding vindt bewust plaats op tijdstippen dat er weinig tot geen kinderen aanwezig zijn. Dit ter bescherming van hun privacy. Het nemen van kinderfoto’s wordt ook niet op prijs gesteld.

Heeft de Stichting Niños Unidos Peruanos een ANBI status?

De Stichting Niños Unidos Peruanos heeft sinds 2008 de ANBI-status (fiscaal nummer 8062.67.513). ANBI staat voor ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ en is zowel voor u als voor ons heel belangrijk en wel om de volgende redenen:


Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.

Uitkeringen die een ANBI doet in het algemeen belang zijn vrijgesteld van het recht van schenking.

Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Lees meer over onze ANBI status >>

Heeft de Stichting Niños Unidos Peruanos het CBF keurmerk?

De Stichting Niños Unidos Peruanos heeft geen CBF keurmerk en wel om de volgende redenen. De Stichting Niños Unidos Peruanos is van mening dat de kosten van het keurmerk (kosten van eenmalige aanvraag + jaarlijkse bijdrage + hertoetsing om de paar jaar) te aanzienlijk zijn. De Stichting besteedt dit geld liever direct aan haar projecten c.q. kinderen in Peru. 

Een van de eisen die het CBF terecht stelt is dat de kosten van fondsenwerving niet hoger mogen zijn dan 25% van de baten uit eigen fondsenwerving. Uit de jaarstukken blijkt dat de Stichting Niños Unidos Peruanos in 2009 uitkomt op 4,6% en in 2010 op 5,1%.


Bovendien is de Stichting Niños Unidos Peruanos van oordeel dat het CBF een particulier initiatief is en  geen garanties kan bieden omtrent de bestedingen van gelden, zeker daar waar het internationaal opererende organisaties betreft. Voorvallen van hulporganisaties mèt CBF keurmerk hebben dat geïllustreerd.

Hoe boek ik een kamer in een van de hotels in Peru?

Een kamer, huisje of appartement boeken in een van de hotels of hacienda in Peru kan niet via het secretariaat van de Stichting in Nederland. 

Dit is enkel mogelijk via de website of e-mail van de hotels: www.ninoshotel.com

Beschikt de Stichting Niños Unidos Peruanos over een jaarverslag?

De Stichting Niños Unidos Peruanos beschikt over een jaarrekening. De laatste betreft het jaar 2015.

Is rechtstreeks contact met de kinderen mogelijk?

Nee. Onze kinderen gaan volgens de Peruaanse schoolplicht een halve dag naar school. De andere halve dag doorlopen ze bij ons een heel programma. Daarnaast spreken ons kinderen uitsluitend Spaans en soms enkel Quechua en staan er geen computers tot hun beschikking. Aanvullend voegen we hier aan toe dat wij geen voorstander zijn van een op een contacten omdat wij hier geen begeleidingscapaciteit voor hebben.

Kan er samengewerkt worden met de Stichting Niños Unidos Peruanos?

Samenwerkingsverbanden met anderen die elders ook een soort Niños concept willen neerzetten, acht de Stichting Niños Unidos Peruanos niet wenselijk. Sinds onze start in 1996 hebben we heel wat mensen en projecten voorbij zien komen. Allemaal met de beste intenties, maar niet allemaal  in staat om de juiste mensen om zich heen te verzamelen of hun plannen uit te voeren zoals ze bedoeld waren.

Inmiddels weten wij hoe alles hier functioneert en dat is de reden waarom we alles onder eigen regie willen houden.