ANBI

De ANBI-status geeft een schenker de mogelijkheid om gebruik te maken van de belastingvoordelen van de geefwet.
Stichting Niños staat bij de belastingdienst geregistreerd onder de naam: Stichting Niños Unidos Peruanos.

Kamer van Koophandel nummer: 41159776
RSIN/fiscaal belastingnummer: 806267513
Postadres: Stichting Niños Unidos Peruanos, p/a. Breitnerlaan 101, 2596 GX Den Haag. Tel. +31 (0)6 1745 4271, mailadres: info@stichtingninos.com 

Bestuur Stichting Niños Unidos Peruanos:
Voorzitter: Dhr. Ronald Bleeker
Secretaris: Mw. Karen I. van Holst Pellekaan
Penningmeester: Mw. Jolanda van den Berg
 
Beloningsbeleid:
Er is geen beloningsbeleid van toepassing. De stichting wordt naast de bestuurders geleid door vrijwilligers van de instelling. Zij krijgen een onkostenvergoeding.

Doelstelling van Stichting Niños Unidos Peruanos (uit statuten):
Stichting Niños Unidos Peruanos wil kinderen de kansen die hen ontnomen of onthouden zijn teruggeven. Het gaat erom de kinderen het gevoel en de overtuiging (terug) te geven dat zij waardevolle en gewaardeerde mensen zijn. Gewoon omdat zij op dat gevoel evenveel recht hebben als iedereen.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan: 
De missie van Jolanda, en daarmee ook van Stichting Niños Unidos Peruanos, is om zoveel mogelijk kansarme en verwaarloosde kinderen in en om Cusco een beter leven en een betere toekomst te geven. Jolanda haar uitgangsmotto: ‘Al help ik er maar een’, is altijd een prikkel gebleven. Tegenwoordig helpt Jolanda met haar stichting ruim 600 kinderen en 50 jongeren per dag. En het aantal groeit. Inmiddels is het Niños project een begrip in Cusco en Jolanda nog altijd de drijvende kracht. Behalve de zeshonderd kinderen heeft ze ook ruim 80 Peruanen aan werk geholpen. Deze mensen zijn nodig om de almaar uitdijende organisatie draaiende te houden. Ze onderhouden op hun beurt hun gezinnen, waardoor men met gemak die 80 met 5 kan vermenigvuldigen. In totaal profiteren er nu dus 1000 mensen van het feit dat Jolanda ooit de dappere stap nam om naar Cusco te vertrekken. Om verzekerd te zijn van een constante inkomstenbron, richtte Jolanda niet alleen de Stichting Niños Unidos Peruanos op, maar begon zij ook een hotel (www.ninoshotel.com), waarvan de opbrengsten volledig naar het project gaan.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:
De website www.stichtingninos.com geeft inzicht in de voortgang en uitvoering van het beleid. De nieuwsbrieven (te vinden op de website) en de facebook-pagina (www.facebook.com/stichtingninos) geven een beeld van de meest actuele ontwikkelingen.

Financiële verantwoording in de vorm van een balans en de staat van baten en lasten:
Jaarrekening 2014
Jaarrekening 2013
Jaarrekening 2012

Bekijk ook de volgende items